Cafe Americano đá nóng ngọt thanh chuẩn Mỹ

25.000

  • Free ship dưới 1km với đơn tối thiểu 50k
  • Sản phẩm có hai lựa chọn: Đá và Nóng
  • Sản phẩm được giao tận nơi trong bán kính 10 km từ SVĐ Mỹ Đình
  • Phí giao hàng là: 15.000đ /2 km; 25.000đ /5 km; 50.000đ /10 km
  • Miễn phí giao hàng 5 km với 5 cốc trở lên; 10 km với 10 cốc trở lên
  • Điện thoại đặt hàng: 098 321 7688