Chè xanh Thái Nguyên Tân Cương ở Hà Nội

150.000280.000

  • Loại sản phẩm: Chè xanh Thái Nguyên
  • Tên thương hiệu: Khoan Bê Tông Cafe
  • Thành phần: 100% chè xanh Tân Cương